Δικαστική διαμάχη Περιφέρειας Ηπείρου-υπουργείου Μεταφορών

ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΜΑΤΑ Περιφέρειες

Το δρόμο προς τη Δικαιοσύνη παίρνει πλέον η διαμάχη της Περιφέρειας Ηπείρου με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών σχετικά με τη λειτουργία των Διοδίων Δροσοχωρίου επί της Εγνατίας. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια μετά τις άκαρπες διαβουλεύσεις προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με αίτημα την ακύρωση της απόφασης λειτουργίας των διοδίων. Στην προσφυγή -την οποία συνυπογράφουν αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές ενώσεις και ομάδες πολιτών που θίγονται από την απόφαση- η Περιφέρεια αναφέρει ότι υπάρχει έλλειψη κατάλληλου, παράλληλου ή εναλλακτικού, οδικού δικτύου, που να επιτρέπει την ασφαλή μετακίνηση των μόνιμων κατοίκων, χωρίς την υποχρέωση καταβολής διοδίων.