Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑ

Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες

Τέθηκε από την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου: «Κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες».
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑμΕΑ