Διευκόλυνση δανειοληπτών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Μέτρα για την άμεση οικονομική στήριξη ανέργων και τη διευκόλυνση δανειοληπτών τ. ΟΕΚ στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.
Ειδικότερα:
Α) ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
Χορήγηση επιδόματος ανεργίας και εφάπαξ ποσού 45 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας (648 ευρώ) σε όσους έχει ανασταλεί η εργασία τους μετά την καταστροφή της επιχείρησης στην οποία εργάζονταν εξαιτίας των πυρκαγιών.
Δικαιούχοι είναι: Εργαζόμενοι των οποίων έχει ανασταλεί η εργασιακή τους σχέση και κατέστησαν άνεργοι μετά από την ολική ή μερική καταστροφή της επιχείρησης στην οποία εργάζονταν εξαιτίας των πυρκαγιών.
Διαδικασία: Για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας χρειάζεται η υποβολή αίτησης στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας ή του τόπου εργασίας των ασφαλισμένων. Για τη λήψη του εφάπαξ ποσού των 45 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας χρειάζεται η υποβολή αίτησης στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ του τόπου εργασίας των δικαιούχων.
Δικαιολογητικά:
1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του ασφαλισμένου.
2. Οικογενειακό Βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.
3. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή εφόσον δεν έχει εκδοθεί για οποιοδήποτε λόγο, αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
4. Λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι ο πρώτος δικαιούχος. Αν δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός, χορηγείται υπηρεσιακό σημείωμα από τον ΟΑΕΔ ώστε να ανοιχθεί λογαριασμός χωρίς την καταβολή κάποιου ποσού από τον δικαιούχο της παροχής.
5. Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ., λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
7. Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 8. Τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονταν ο ασφαλισμένος και η οποία υπέστη ολική ή μερική καταστροφή από τις πυρκαγιές
*Τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ θα διαθέτουν στους ασφαλισμένους ηλεκτρονικό υπολογιστή για τυχόν αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως ΑΜΚΑ, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ.
*Οι αιτήσεις των ασφαλισμένων που δεν πληρούν την προϋπόθεση των απαραίτητων ημερών ασφάλισης για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας, θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα καθώς δρομολογείται σχετική νομοθετική ρύθμιση για την τακτοποίηση των περιπτώσεων αυτών.
Β) ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Τ. ΟΕΚ
1. Αναστέλλονται οι υποχρεώσεις καταβολής δόσεων για δανειολήπτες εξ ιδίων κεφαλαίων του τ. ΟΕΚ για χρονικό διάστημα έως 36 μήνες, χωρίς επιβάρυνση.
Δικαιούχοι:
Δανειολήπτες εξ ιδίων κεφαλαίων του τ. ΟΕΚ, των οποίων οι κατοικίες, για τις οποίες χορηγήθηκαν τα δάνεια, βρίσκονται σε πυρόπληκτες περιοχές και έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση.
Διαδικασία:
Η διαδικασία θα γίνει αυτόματα.
Ο ΟΑΕΔ θα επικοινωνήσει με τους δικαιούχους.
2. Παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις των δανειοληπτών εξ ιδίων κεφαλαίων του τ. ΟΕΚ, για χρονικό διάστημα έως 12 μήνες, με έναρξη παράτασης από τις 19/12/2018.
Δικαιούχοι:
Δανειολήπτες εξ ιδίων κεφαλαίων του τ. ΟΕΚ, των οποίων οι κατοικίες, για τις οποίες χορηγήθηκαν τα δάνεια, βρίσκονται σε πυρόπληκτες περιοχές και δεν έχουν υπαχθεί σε κάποια ρύθμιση.
Διαδικασία:
Παρατείνεται αυτόματα η προθεσμία κατάθεσης αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση έως και τις 19/12/2019.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail