Διετής παράταση της λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στο ΕΣΠΑ 2014-2020

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Σε συνάντηση που είχεστις 22/6/2017, η Αναπλ. Υπουργός Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου με το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στα Κέντρα Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) τα οποία είναι δράση συγχρηματοδοτούμεν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, μέχρι 30/6/2017, η   Υπουργός ανακοίνωσε τα εξής:
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ) και μετά από διαβούλευση του Υπουργείου με τις   Υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, παρατείνεται η διάρκεια   λειτουργίας των ΚΗΦΗ, ως δράσης χρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ,  για δύο ακόμη χρόνια, μέχρι 30/6/2019.
Ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες προς τις Περιφέρειες, σε συνεργασία με   το Υπουργείο Οικονομίας, και έχουν αποσταλεί στις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να   υλοποιηθεί η διετής παράταση λειτουργίας των ΚΗΦΗ.
Διετής παράταση της λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Σε συνάντηση που είχε σήμερα, 22/6/2017, η Αναπλ. Υπουργός Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου με το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στα Κέντρα Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) τα οποία   είναι δράση συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, μέχρι 30/6/2017, η   Υπουργός ανακοίνωσε τα εξής:
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ) και μετά από διαβούλευση του Υπουργείου με τις   Υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, παρατείνεται η διάρκεια λειτουργίας των ΚΗΦΗ, ως δράσης χρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ, για δύο ακόμη χρόνια, μέχρι 30/6/2019.
Ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες προς τις Περιφέρειες, σε συνεργασία με   το Υπουργείο Οικονομίας, και έχουν αποσταλεί στις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να υλοποιηθεί η διετής παράταση λειτουργίας των ΚΗΦΗ.
Λειτουργία κατασκήνωσης παιδιών-ΑμεΑ-ηλικιωμένων
Τη θερινή περίοδο θα λειτουργήσει η κατασκήνωση στη Μεταμόρφωση της Χαλκιδικής για 721 παιδιά χωρίς γονική μέριμνα, 724 ΕΦΕΤΕΙΟ και 295 ηλικιωμένους (σύνολο 1.740 άτομα).
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του χώρου της κατασκήνωσης, συναίνεσε να μην εκτελεσθεί απόφαση του Εφετείου για αποβολή, από το χώρο αυτόν, του Δήμου ο οποίος λειτουργούσε την κατασκήνωση με πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.