Διερευνητικές γεωτρήσεις στην Τσικάρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Διερευνητικές γεωτρήσεις πραγματοποιεί η εταιρία Ελληνικός Χρυσός στην περιοχή Τσικάρα, σε σημείο πολύ κοντά σε υδρευτικές γεωτρήσεις της Μ. Παναγίας απειλώντας τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα του νερού. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα, οι πηγές του Νεοχωρίου εμφάνισαν μεγάλες συγκεντρώσεις αρσενικού, μετά από γεωτρήσεις σε κοντινή απόσταση» κατσγγέλουν σε ανακοινωσή τους οι Ιερισσιώτες.
Ακόμη επισημαίνεται «Η Ελληνικός Χρυσός, αποδεδειγμένα και κατ΄επανάληψη, παραβιάζει όρους και νόμους, όπως έχει καταδειχθεί από ελέγχους, σε όλα τα υποέργα σε Σκουριές, Κοκκινόλακα και Ολυμπιάδα (για παράδειγμα παράνομες μεταφορές αποβλήτων, αργυλοληψίες, στεγανώσεις στο φράγμα του Κοκκινόλακα κ.α.). Ταυτόχρονα, όλο το επενδυτικό σχέδιο τελεί υπό αίρεση, καθώς έχει παραπεμφθεί στη διαιτησία. Παρόλα αυτά, συνεχίζει μέχρι και σήμερα να εκτελεί το επενδυτικό της πλάνο.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει παραπέμψει το εξορυκτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός στη διαιτησία, αποδεχόμενο προφανώς ότι δεν πληρούνται όροι της σύμβασης, και συνεπώς ότι θα έπρεπε να το σταματήσει. Το γεγονός αυτό – ακόμη κι αν κανείς θελήσει να αγνοήσει τις επιστημονικά τεκμηριωμένες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες αυτού του έργου (πράγμα δύσκολο και επικίνδυνο) – καθιστά ακατανόητο το ότι η κυβέρνηση επιτρέπει στην εταιρία να συνεχίζει να εκτελεί έργα που έχουν μη αντιστρεπτό χαρακτήρα και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων, τα νερά και το μέλλον της περιοχής.
Απ΄τη άλλη μεριά, η Ελληνική Αστυνομία, συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες προστασίας στην πολυεθνική εταιρία που παρανομεί, καταστρέφει, και προσφάτως ενσωμάτωσε στο «κοινωνικό της προφίλ» και τη δικαστική δίωξη, μηνύωντας κατοίκους που διαμαρτυρήθηκαν για την υλοποίηση της διερευνητικής γεώτρησης στην Τσικάρα.
Οι ευθύνες είναι σοβαρές και πολλές, δεν παραγράφονται, και θα αποδοθούν. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα αγωνιζόμαστε, μέχρι να σταματήσει, μια και καλή, αυτό το επικίνδυνο και καταστροφικό εξορυκτικό σχέδιο.»