Διεξαγωγή ειδικής πρακτικής δοκιμασίας πιεστών λιθογράφων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Για τους «ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» για τις θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων, θα πραγματοποιηθεί ειδική πρακτική δοκιμασία, η οποία αποβλέπει σε έλεγχο της ικανότητας των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις χειρισμού της εκτυπωτικής μηχανής και της διαδικασίας εκτύπωσης (προκ. 2Κ/2016-ΦΕΚ 5/τ. ΑΣΕΠ/6-10-2016).
Η πρακτική δοκιμασία θα διεξαχθεί στο Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (Νομισματοκοπείο), Μεσογείων 341 Χαλάνδρι, την 18η Μαρτίου 2017, ημέρα Σάββατο και από ώρα 10:00 έως 12:30 ( ώρα προσέλευσης 9:30).
Καλούνται οι αναφερόμενοι στο συνημμένο πίνακα υποψήφιοι, να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο, έχοντας το Ατομικό Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριό τους.
Υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν προσέλθουν στην ειδική πρακτική δοκιμασία, θα διαγραφούν από τους πίνακες κατάταξης του οικείου κλάδου.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2016 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΕΚ 5/6-10-2016
Α/Α     AM      ΕΠΩΝΥΜΟ                ΟΝΟΜΑ                   ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  ΑΔΤ
1        15      ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ         Σ165920
2        21      ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ         ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ            ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΑΙ683419
3        154     ΜΠΕΛΤΣΙΔΟΥ            ΕΥΔΟΞΙΑ        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              ΑΚ287552
4        122     ΤΣΟΥΚΟΥΛΟΓΛΟΥ      ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ            ΑΚ022420
5        40      ΦΑΡΚΟΝΑΣ    ΠΕΤΡΟΣ                   ΜΑΡΚΟΣ                  ΑΗ557417