Διαχωρισμός ΑΔΜΗΕ – ΔΕΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ ψήφισαν στην Βουλή των Ελλήνων την Τρίτη 11 Απριλίου 2017 σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στο νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες.
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι οι μετοχές του ΑΔΜΗΕ που θα λάβουν το Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ ως μέτοχοι της «Ενεργειακή Συμμετοχών», θα μεταβιβαστούν υποχρεωτικά στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ.
Παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα χρηματοδότησης της απόκτησης των μετοχών του ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, μέσω συμψηφισμού φορολογικών υποχρεώσεων -υφιστάμενων και μελλοντικών- της ΔΕΗ και του Διαχειριστή.
Τέλος, ρυθμίζεται ο τρόπος καθορισμού της τιμής εισαγωγής της εταιρείας Ενεργειακή Συμμετοχών στο χρηματιστήριο.