Διαχείριση απορριμμάτων

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τον πίνακα με την κατανομή των διαθέσιμων πόρων 994 εκατ.ευρώ  για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ανακοίνωσαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, σε κοινή συνέντευξη Τύπου, την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017.
Συγκεκριμένα επισημάνθηκε «ο σχεδιασμός και η διαχείριση μεταφέρεται στις Περιφέρειες και τους Δήμους που γνωρίζουν καλύτερα τις τοπικές ανάγκες και μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τις καταλληλότερες παρεμβάσεις στο πλαίσιο βεβαίως των αρχών που θέτει ο εθνικός σχεδιασμός.
Από το νέο ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, οι διαθέσιμοι πόροι για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ανέρχονται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό είναι ένα ποσό δημόσιας δαπάνης, δηλαδή συμπεριλαμβάνει την κοινοτική συμμετοχή, αλλά και την εθνική συμμετοχή. Από αυτό το ποσό για να πούμε μόνο σε πρώτη φάση εάν θέλετε ένα χοντρικό επιμερισμό, σχεδόν 900 εκατομμύρια, για την ακρίβεια 877 εκατομμύρια, κατευθύνονται στις δράσεις διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων, ενώ τα υπόλοιπα, σχεδόν 120 εκατομμύρια, χρηματοδοτούν παρεμβάσεις διαχείρισης βιομηχανικών, ή επικίνδυνων αποβλήτων και αποκατάστασης βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μολυσμένων εκτάσεων.
Μία από αυτές τις πρωτοβουλίες σχετίζεται με την εκχώρηση στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, την περιφέρεια Αττικής, 150 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση θα υπογραφεί τις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκχώρησης και η Περιφέρεια Αττικής να μπορεί να διαχειριστεί αυτόνομα αυτούς τους πολύ σημαντικούς πόρους.
Αυτή τη στιγμή όλοι ΠΕΣΔΑ, οι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί έχουν εγκριθεί και βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης.»

KΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Έμμεσα και άμεσα στις Περιφέρειες (ΠΕΠ) 406,7 εκατ. €  – Βιοαπόβλητα & Πράσινα Σημεία (151,8 εκατ.€)  καθώς και μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων (254,εκατ.€).
Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 470,3 εκατ. € – – Βιοαπόβλητα & Πράσινα Σημεία (26,1εκατ.€) καθώς και μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων (444,2εκατ.€).
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ –ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 88,2 εκατ. € – Επικίνδυνα απόβλητα, αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων (π.χ ΜΑΒΕ Μεταλλεία Κοζάνης, κ.λ.π.)
Περιφέρειες (ΠΕΠ) 29 εκατ. € – – Επικίνδυνα απόβλητα, αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων
Σύνολο 994,2 εκατ. €

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail