Διατηρητέο Μνημείο Φύσης Πλάτανος Λεοντίτου

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιφέρειες

Να χαρακτηριστεί ως «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης», ο πολυαιωνόβιος πλάτανος είδους «Πλάτανος ο ανατολικός» (Platanus orientalis) που βρίσκεται στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Λεοντίτου, ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας, αποφασίζοντας να προβεί ο Δήμος σε όλες  τις απαραίτητες και νόμιμες ενέργειες, γι’ αυτό.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά  στην εισήγησή του για το θέμα, ο αντιδήμαρχος Θ. Καραγεώργου,  «… Στην πλατεία του ορεινού χωριού Λεοντίτου κυριαρχεί με την επιβλητική του παρουσία ένας πολυαιωνόβιος πλάτανος που στη σκιά του έλαβαν χώρα σημαντικά γεγονότα της ιστορίας. Αποτελούσε τον αγαπημένο χώρο συγκέντρωσης, συζήτησης και λήψης σημαντικών αποφάσεων των οπλαρχηγών της Κεντρικής Ελλάδας υπό τον Γεώργιο Καραϊσκάκη».
Από τη σχετική μελέτη/έκθεση που συνέταξε ο Θεοχάρης Δ. Ζάγκας, καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασοκομίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκύπτει ότι ο πλάτανος Λεοντίτου, η ηλικία του οποίου προσδιορίζεται στα  964 έτη, είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον από επιστημονική άποψη δένδρο.
Ίσως είναι ένα από τα καλύτερα διατηρούμενα δένδρα της χώρας μας με τόσο μεγάλη ηλικία και απουσία κοιλωμάτων στον κεντρικό κορμό. Εντυπωσιακό είναι και το μεγάλο ύψος του καθώς και το πλάτος της κόμης του 30-40 μ. με κοντά ένα στρέμμα εμβαδόν σκίασης. Το εν λόγω άτομο πλατάνου κατά συνέπεια έχει ιδιαίτερη βοτανική, οικολογική, αισθητική, ιστορική και πολιτισμική αξίας και μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό πόρο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail