Διασύνδεση κοινωνικών προγραμμάτων ωφελουμένων

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Νέες λίστες ωφελουμένων στις οποίες θα περιλαμβάνονται όσοι δηλώσουν στην υπάρχουσα ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), την πρόθεση τους να είναι και ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ καθώς και από ποιον εταίρο επιθυμούν να εξυπηρετούνται, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Πλατανιά.
Ειδικότερα, η ως άνω Υπουργική Απόφαση ορίζει τα εξής:
• Στο άρθρο 1 αυτής ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι από 01/06 /2017 ωφελούμενοι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ) καθίστανται αυτοδίκαια οι εκάστοτε δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ωφελούμενοι του  ΚΕΑ), με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμό Γ.Δ.5οικ.2961-10/24-01-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 128/Β΄/24-01-2017).
• Στο άρθρο 2 αυτής ορίζεται ότι από 1/5/2017 οι δικαιούχοι του ΚΕΑ, θα πρέπει να δηλώσουν, στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης του ΚΕΑ, που έχουν υποβάλει και έχει εγκριθεί, την πρόθεση  τους να είναι και ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ και επίσης να  επιλέξουν, τον εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης ΤΕΒΑ από τον οποίο επιθυμούν να εξυπηρετούνται.
Οι διανομές τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα διανομών έκαστης Κοινωνικής Σύμπραξης.
Η ενημέρωση των ωφελούμενων ΤΕΒΑ για τις επικείμενες διανομές πραγματοποιείται με ευθύνη των Κοινωνικών Συμπράξεων και του Εταίρου αυτής , στην οποία υπάγονται οι ωφελούμενοι.
• Με το άρθρο 3, της ανωτέρω υπουργικής απόφασης από 1/6/2017 καταργείται, η υπ’αριθ. Δ23/οικ.19162/1277/27-5-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1066/Β΄/05-06-2015), «Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)» καθώς και οι βάσει αυτής ισχύουσες λίστες ωφελουμένων ΤΕΒΑ.
Ύστερα από τα παραπάνω, οι  δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) θα πρέπει άμεσα, κάνοντας τροποποίηση της αίτησης τους, να δηλώσουν  την πρόθεση τους να είναι ωφελούμενοι και του ΤΕΒΑ και επίσης να επιλέξουν τον εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης ΤΕΒΑ από τον οποίο επιθυμούν να εξυπηρετούνται.
Περισσότερες Πληροφορίες παρέχονται:
α) στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ,  Ταχ. Δ/νση  Αλικιανός  (πρώην Δημαρχείο Μουσούρων) | Τηλέφωνα  28213 41040 και 28213 41033.
β) στο  ΚΕΠ του Δήμου Πλατανιά, Ταχ. Δ/νση Γεράνι (Δημαρχείο Πλατανιά) | Τηλέφωνα 2821340041 και 2821340040.
γ) στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, Ταχ. Δ/νση Γεράνι (Δημαρχείο Πλατανιά) Τηλέφωνα 2821340036,  2821340053 και 2821340009.
δ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά,
Τέλος οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ή απαιτείται να αποφανθεί ο Δήμος για τα δηλωθέντα τους, θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνο  από το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ στον Αλικιανό (πρώην Δημαρχείο Μουσούρων).