Διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδας – Βουλγαρίας

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Περιφέρειες

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020», που πραγματοποιήθηκε στο Μπλαγκόεβγκραντ της Βουλγαρίας, η πρόταση προτεινόμενου προϋπολογισμού 1.460.000 ευρώ, για την ανάδειξη της Αμφίπολης Σερρών ως τουριστικού προορισμού, που υπέβαλε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο τίτλος της πρότασης είναι: «Ολοκλήρωση των ιστορικών και αρχαιολογικών πόρων διασυνοριακής σπουδαιότητας Βουλγαρίας Ελλάδας σε έναν βιώσιμο θεματικό τουριστικό προορισμό» (Integrating Bulgaria – Greece cross-border significance historical and archeological assets into one sustainable thematic tourist destination – BORDERLESS CULTURE».
Το έργο έχει ως στόχο την προβολή και ανάδειξη του μνημείου της Αμφίπολης ως τουριστικού πόλου, εγκρίθηκε ως πρόταση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας και η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Interreg Ελλάδας – Βουλγαρίας.
Τα 900.000 ευρώ από το συνολικό προϋπολογισμό της πρότασης αφορούν σε έργα και παρεμβάσεις για την προβολή και στήριξη του μνημείου και της ευρύτερης περιοχής, δημιουργία κέντρου επισκεπτών, μονοπατιών περιήγησης κ.ά.
Στο πλαίσιο της πρότασης, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων θα υλοποιηθούν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι εξής δράσεις:
– Λεπτομερής αποτύπωση, χαρτογράφηση και φωτογράφηση (με τη χρήση drones) της ευρύτερης περιοχής της Αμφίπολης και των πολιτισμικών μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς που περιλαμβάνει.
– Καταγραφή του ανασκαφικού έργου που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα στην περιοχή και των ευρημάτων που έχουν εντοπιστεί. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αναπαραγωγή πολυτελούς δίγλωσσης έκδοσης (Ελληνικά – Αγγλικά) με τα ανασκαφικά αποτελέσματα. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αναπαραγωγή ενημερωτικών δίγλωσσων φυλλαδίων (Ελληνικά – Αγγλικά) για τους επισκέπτες.
– Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης / Μελέτης για τη βέλτιστη προβολή και τουριστική αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής με επίκεντρο το μνημείο της Αμφίπολης, με απώτερο σκοπό την ώθηση και την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη ολόκληρης της Κεντρικής Μακεδονίας, συνδέοντας μεταξύ τους -μέσω ιστορικών διαδρομών- όλους τους δημοφιλείς προορισμούς της.
Η διάρκεια του έργου προβλέπεται να είναι 24 μήνες.
Εταίροι του έργου είναι:
1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
2.Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (επικεφαλής εταίρος)
3.Δήμος Αμφίπολης
4.ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
5.Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης
6.Δήμος Μπλακόεβγκραντ
7.Πανεπιστήμιο Μπλαγκόεβγκραντ.
Κύριος στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η προώθηση της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας, μέσω της ανάδειξης, προβολής και τουριστικής αξιοποίησης μιας περιοχής παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς: του Λόφου (ή Τύμβου) Καστά στην Αμφίπολη, με τα παγκοσμίου φήμης και εμβέλειας πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα.
Ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, η περιοχή θα αναδείξει τον πολιτιστικό τουρισμό, ο οποίος χαρακτηρίζεται από το σεβασμό της πολιτιστικής κληρονομιάς, τις μεγαλύτερες (σε χρόνο) διαμονές τουριστών και τις υψηλότερες κατά κεφαλή δαπάνες.
Μακροπρόθεσμος στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η συνολική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, μέσω της βελτίωσης του τουριστικού της προϊόντος και της ενίσχυσης του προφίλ της ως πολιτιστικού τουριστικού προορισμού, μέσα από μια συνεχή προώθηση της ιστορικής, πολιτισμικής και αρχιτεκτονικής της κληρονομιάς.
Το προτεινόμενο έργο διατηρεί την απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ των περιβαλλοντικών, αρχιτεκτονικών, οικονομικών και κοινωνικό-πολιτισμικών πτυχών της τουριστικής ανάπτυξης στη διασυνοριακή περιοχή, προκειμένου να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα οφέλη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των περιοχών τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία.