Διαστημική πορεία Ελλάδας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία με τίτλο: «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων – Καταχώρηση διαστημικών αντικειμένων – Ίδρυση ελληνικής διαστημικής εταιρείας». Η διαδικασία διαβούλευσης θα διαρκέσει ως τις 2 Μαΐου 2017.
Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι αφενός η θεσμοθέτηση ενός πλαισίου κανόνων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων και την καταχώρηση διαστημικών αντικειμένων και αφετέρου η ίδρυση ελληνικής διαστημικής εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα προβαίνει στην κατάρτιση εθνικής νομοθεσίας για την άσκηση διαστημικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας –κατ’ αυτόν τον τρόπο- το ρόλο και την παρουσία της σε διεθνές επίπεδο μεταξύ των διαστημικών εθνών. Η, δε, διαδικασία αδειοδότησης και καταχώρησης διαστημικών αντικειμένων στο Εθνικό Μητρώο/Αρχείο επιβάλλεται για λόγους έμπρακτης τήρησης της νομιμότητας σε διεθνές επίπεδο.

Σχέδιο Νόμου