Διαμαρτυρία λιμενικών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

«Δυστυχώς, παρά τις εξαγγελίες και τα «παχιά λόγια», κληθήκαμε τελικά να συμμετάσχουμε σε μια διαδικασία που λειτούργησε συνδυάζοντας το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο μεταθέσεων (Π.Δ. 33) με το νέο πλαίσιο τοποθετήσεων μεταθέσεων που αναφέρεται στον ν. 4504/2017, αν και εκκρεμούν τα σχετικά π.δ. εφαρμογής του αλλά και η αποκατάσταση των οργανικών θέσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κι η αναγκαιότητα επανεξέτασης της κατανομής προσωπικού (κανονισμός 78/2014 και 79/2014)» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΠΕΑΛΣ).
Ακόμη υπογραμμίζεται «Πέραν των ανωτέρω, κληθήκαμε να πάρουμε αποφάσεις συνδυάζοντας τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους, τις ανάγκες της υπηρεσίας, τις ανάγκες των στελεχών σε υπηρεσιακό, οικογενειακό αλλά και οικονομικό επίπεδο, τα αποτελέσματα της διαχρονικής μη τήρησης του Π.Δ. μεταθέσεων τα προηγούμενα χρόνια, την καταστρατήγηση της δομής βάσει της οποίας αυτό δημιουργήθηκε, την υπονόμευσή του εκ των έσω και τη μείωση των οργανικών θέσεων του Λιμενικού Καλλικράτη.
Τονίζουμε δε ότι η ΠΕΑΛΣ αποτέλεσε τη μοναδική φωνή στο Λ.Σ. που με αφορμή την έναρξη των διαδικασιών πριν από περίπου τρία χρόνια τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου των τοποθετήσεων – μεταθέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τόνισε προς κάθε κατεύθυνση ότι αρκούσε η στοχευμένη τροποποίηση του Π.Δ. 33 και μόνο.
Δυστυχώς η προσπάθεια μας έπεσε στο κενό, το Π.Δ. κρίθηκε ανεπαρκές και άδικο αν και επί τρία συνεχή έτη τα στελέχη μετατίθενται με αυτό, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα επεξεργάζονταν τις διατάξεις που συμπεριελήφθησαν παρά την αντίρρηση μας στο ν. 4504/17. Οξύμωρο δε είναι και ότι για την εφαρμογή αυτού απαιτείται έκδοση Π.Δ., το οποίο ούτε αυτό μέχρι σήμερα έχει προωθηθεί και για το οποίο έχουμε επίσης θέσει και πάλι μόνο εμείς τις αντιρρήσεις μας.
Η ΠΕΑΛΣ παρά τις ως άνω δυσκολίες και αντιφάσεις, συμμετείχε «αναγκαστικά» εκ της διαδικασίας στις εργασίες του Συμβουλίου με το παραπάνω πλαίσιο διαδικασιών, με μοναδικό γνώμονα την ικανοποίηση όσο το δυνατόν των αναγκών των στελεχών σε υπηρεσιακό, οικονομικό και οικογενειακό επίπεδο – όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια από το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον – καθώς και των αυστηρά υπηρεσιακών αναγκών και της αρχής κατανομής του προσωπικού Λ.Σ. ανά υπηρεσία κατ’ αναλογία της πραγματικής δύναμης του Λ.Σ. και κατέβαλε και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το αποτέλεσμα των εργασιών του Συμβουλίου Τοποθετήσεων να λειτουργεί επ΄ ωφελεία των στελεχών όλων των βαθμίδων, αποκλείοντας όλους όσους λειτουργούν με παρελθοντικές πολιτικές και συνδικαλιστικές λογικές.
Κλείνοντας, είμαστε αναγκασμένοι να υπενθυμίσουμε αφενός ότι και πάλι δικαιωνόμαστε για όσα μόνο εμείς είχαμε επισημάνει τρία χρόνια που οι σχετικές διατάξεις ήταν υπό επεξεργασία και αφετέρου προς κάθε κατεύθυνση ότι η ιστορία και το μέλλον τελικά πάντα αποδίδουν «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι…»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail