Διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Απεστάλησαν στα κατωτέρω Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στους ακόλουθους κλάδους/ειδικότητες:
α)  Στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
•        ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (κωδ. κλάδου 305)
•        ΔΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (κωδ. κλάδου 317)
β) Στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
•        ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (κωδ. κλάδου 112)
•        ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ Ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (κωδ. κλάδου 319)
γ) Στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
•        ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (κωδ. κλάδου 112 )
•        ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κωδ. κλάδου 109 )
•        ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (κωδ. κλάδου 111 )
•        ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (κωδ. κλάδου 209 )
•        ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (κωδ. κλάδου 204 )
•        ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (κωδ. κλάδου 305)
•        ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) (κωδ. κλάδου 311)
•        ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΥ) (κωδ. κλάδου 314)
•        ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ) (κωδ. κλάδου 320)
δ) Στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
•        ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (κωδ. κλάδου 129)
•        ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (κωδ. κλάδου 208)
•        ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ) (κωδ. κλάδου 320)
•        ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΩΝ) (κωδ. κλάδου 314)
•        ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ (κωδ. κλάδου 401)
ε) Στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
•        ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κωδ. κλάδου 109 )
•        ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (κωδ. κλάδου 211)
•        ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (κωδ. κλάδου 305)
•        ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ (κωδ. κλάδου 319)
•        ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ (κωδ. κλάδου 401)
στ) Στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
•        ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (κωδ. κλάδου 104)
•        ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (κωδ. κλάδου 129)
•        ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (κωδ. κλάδου 218)
•        ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (κωδ. κλάδου 305)
ζ) Στο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
•        ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (κωδ. κλάδου 104)
•        ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (κωδ. κλάδου 204) – Ελλείψει υποψηφίων η θέση παραμένει κενή.
•        ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (κωδ. κλάδου 305)
•        ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ (κωδ. κλάδου 319)
η) Στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ
•        ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (κωδ. κλάδου 104)
•        ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (κωδ. κλάδου 319)
•        ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ΄) (κωδ. κλάδου 314)
Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από τα αρμόδια Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.23565/28.03.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.
Περισσότερες πληροφορίες στη διαδρομή:  www.asep.gr->Πολίτες->Έντυπα-Διαδικασίες->Διαγωνισμών Φορέων->Επικουρικό Προσωπικό->Επικουρικό Προσωπικό (Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας)->Πίνακες κατάταξης υποψηφίων κατά χρόνο ανεργίας και κατά χρόνο εμπειρίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail