Διαβούλευση ΕΚΤ για ευρώ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Δεύτερη διαβούλευση σχετικά με ένα νέο επιτόκιο μίας ημέρας που δεν καλύπτεται από το ευρώ, εγκαινιάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
Η διαβούλευση πραγματοποιείται μέχρι τις 17:00 CET στις 20 Απριλίου 2018
Η ΕΚΤ καλεί τους συμμετέχοντες στην αγορά και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν σχόλια σχετικά με τα λεπτομερή χαρακτηριστικά του νέου μη εγγυημένου επιτοκίου μίας ημέρας. Μέσω αυτής της δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης, η ΕΚΤ επιδιώκει να συγκεντρώσει τις απόψεις των ενδιαφερομένων όσον αφορά τη μεθοδολογία του ποσοστού καθώς και τις βασικές επιχειρησιακές και τεχνικές παραμέτρους.
Σε ανακοίνωση της ΕΚΤ υπογραμμίζεται «Αυτή η διαβούλευση ακολουθεί την απόφαση της ΕΚΤ, η οποία εξαγγέλθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, για την ανάπτυξη ενός επιτοκίου επιτοκίου μίας ημέρας σε ευρώ που δεν βασίζεται σε στοιχεία που έχουν ήδη διατεθεί στο Ευρωσύστημα και βασίζεται στα πορίσματα της πρώτης δημόσιας διαβούλευσης της ΕΚΤ.
Καλείστε να υποβάλετε απαντήσεις σε αυτή τη διαβούλευση στις 17:00 CET στις 20 Απριλίου 2018. Οι απαντήσεις πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ECB-overnight-rate@ecb.europa.eu. Μια σύντομη σύνοψη των απαντήσεων θα δημοσιευθεί.»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail