Διάθεση εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Κατά την δημόσια εγγραφή για τα Έντοκα Γραμμάτια 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 14 Σεπτεμβρίου 2018, υπεβλήθησαν οι παρακάτω προσφορές οι οποίες θα διατεθούν εξ’ ολοκλήρου στην τιμή της δημοπρασίας της 12ης Σεπτεμβρίου 2018.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 52 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 5.363.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 98,910

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail