Δημόσια διαβούλευση για εσωτερικά μοντέλα τραπεζών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Το πρώτο κεφάλαιο του οδηγού της για τα εσωτερικά μοντέλα των τραπεζών θέτει σε δημόσια διαβούλευση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε αυτό περιγράφεται η προσπάθεια της κεντρικής τράπεζας να διασφαλίσει την ενιαία ερμηνεία του υφιστάμενου νομικού πλαισίου από τις τράπεζες των κρατών-μελών. Στόχος της ΕΚΤ είναι να υπάρξει μία κοινή, συνεπής προσέγγιση στη ρύθμιση για τα εσωτερικά μοντέλα των τραπεζών, που βρίσκονται υπό την εποπτεία της. Το κεφάλαιο αφιερώνεται σε γενικά θέματα και περιλαμβάνει βασικές αρχές για την εφαρμογή της προσέγγισης εσωτερικής αξιολόγησης (Internal ratings based- IRB).  Ο οδηγός σχεδιάστηκε σε στενή συνεργασία με τις  αρμόδιες εθνικές αρχές και αντλεί από την εμπειρία του σχεδίου «Στοχευμένη Αναθεώρηση των Εσωτερικών Μοντέλων» (Τargeted Review of Internal Modesl), γνωστού ως TRIM. H δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 28 Μαΐου 2018.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail