Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου υπέρ συμβασιούχων

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Περιφέρειες

Την έκδοση ψηφίσματος, σε σχέση με την ακύρωση των συμβάσεων των εργαζομένων αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του.
Στο ψήφισμα αναφέρονται τα εξής:
«Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζακύνθου μπροστά στο μεγάλο ζήτημα των συμβασιούχων όλης της χώρας που έχει προκύψει μετά την απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για άμεση απόλυση τους και επιστροφή δεδουλευμένων τους και μπροστά στον κίνδυνο διάλυσης της καθαριότητας στη Ζάκυνθο, αποφάσισε ότι οι 20 εργαζόμενοι του Φορέα διαχείρισης απορριμμάτων Ζακύνθου αποτελούν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
– Καταγγέλλουμε τον εμπαιγμό της κυβέρνησης στο θέμα αυτό
– Καταγγέλλουμε την ομηρία χρόνων των συμβασιούχων εργαζομένων
– Καταγγέλλουμε την μη πληρωμή και την απειλή για την επιστροφή των δεδουλευμένων χρημάτων από τους συμβασιούχους εργαζόμενους
Απαιτούμε:
– Την άμεση μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων από ορισμένου σε αορίστου
– Καμιά απόλυση των συμβασιούχων του ΦΟΔΣΑ
– Η Κυβέρνηση να μας παρουσιάσει άμεσα μια νομικά άρτια λύση στο πρόβλημα
Συντασσόμαστε και θα συνδράμουμε ,με ότι μέσο έχουμε στην διάθεσή μας, με τον αγώνα και τις αγωνίες των εργαζομένων, καθώς είναι η ελάχιστη υποχρέωσή μας».