Δημοσίευση νόμου για μεταφορές

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4530/ 2018 σχετικά με θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Με το νέο νόμο επαναπροσδιορίζονται θέματα επιβατικών μεταφορών σχετικά με τη λειτουργία των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση: i) μεταφοράς επιβατών με οχήματα Ε.Δ.Χ. και ii) ενοικίασης επιβατικών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με οδηγό.
Επίσης προβλέπεται η τήρηση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ψηφιακού μητρώου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία (των οχημάτων, των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης, κ.λπ.), τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ ν.2696/1999), ρυθμίζονται θέματα για τα λεωφορεία και τα ΚΤΕΛ κ.ά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail