Δημοπράτηση νέων έργων στην Κρήτη

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Διεκδικούμε συνεχώς πόρους για χρηματοδοτήσεις έργων από την κεντρική εξουσία, από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ μέχρι το τέλος του έτους η Περιφέρεια  Κρήτης θα έχει εγκρίνει προς δημοπράτηση έργα σε όλο το νησί με προϋπολογισμό 100 εκ. ευρώ.
Αυτό ανέφερε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτησης τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2018 Περιφέρειας Κρήτης που εγκρίθηκαν. Ο Περιφερειάρχης στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε στις προτεραιότητες των έργων υποδομής και ανάπτυξης αλλά και στις πρωτοβουλίες και δράσεις της Περιφέρειας στο πρωτογενή τομέα, στο τουρισμό, στο πολιτισμό, στη γνώση, στην εκπαίδευση και που τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως είπε, να περάσουν στην πραγματική οικονομία. Ο κ. Αρναουτάκης παράλληλα αναφέρθηκε με έμφαση στην ανάγκη στήριξης από την κεντρική εξουσία του πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης με την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων.
Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη
Γ. Απάντηση στην ερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Παπαδάκη Αριστείδη με θέμα: «Παράνομη κίνηση τροχοφόρων σε προστατευόμενες περιοχές της Κρήτης»
1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ
1.1 Ψήφιση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Έτους 2017, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ και την αρ. 1017/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
1.2 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ΄ Τριμήνου 2017, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ και την αρ. 1064/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
– (εισηγήτρια των αρ. 1.1 και 1.2 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα. Λιονή Μαρία).
1.3 Εκποίηση άχρηστου υλικού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
– (εισηγήτρια του αρ. 1.4, θέματος η κα Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.
2. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
2.1 «Έγκριση 5ης Τροποποίησης Σχεδίου Δράσης 2017 ΠΚ/ΠΕ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.
-(εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).
2.2 «Πρόγραμμα τουριστικής προβολής Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2018», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 202889/29-9-2017 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Λασιθίου.
– (εισηγητής των αρ. 2.1 & 2.2. θεμάτων ο Εντεταλμένος ΠΣ Τουρισμού ΠΚ, κος Βαμιεδάκης Μιχαήλ).
3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3.1 Γνωμοδότηση για Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπλασης (ΣΟΑΠ) Δήμου Ηρακλείου και την ΣΜΠΕ που το συνοδεύει, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσηςΠεριβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.
– (εισηγητής του 3.1 θέματος, ο Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ΠΚ, κος Καλογερής Νίκος).
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4.1 Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης μελέτης με τίτλο: «Ερευνητικές γεωτρήσεις μελέτης Λιμνοδεξαμενής Ζάκρου  ΠΕ Λασιθίου» με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (Συνοπτικός Διαγωνισμός), σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 212363/11-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
4.2 Διόρθωση – συμπλήρωση της αριθμ. 59/2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στην υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης – Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις», προϋπολογισμού 34.500.000,00 Ευρώ (με 24% Φ.Π.Α.), στο ΕΠ Κρήτης 2014-2020 με δικαιούχο (Κύριο του έργου-φορέα υλοποίησης) την Περιφέρεια Κρήτης, ως προς τον προϋπολογισμό της προαναφερόμενης πράξης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
– (εισηγητής των αρ. 4.1 & 4.2 θεμάτων ο Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών ΠΚ κ. Παπαδάκης Γιώργος).
5. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
5.1 Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής συνεργασίας με αντικείμενο την «ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ – ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ”» άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 211722/10-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.
– (εισηγητής του αρ. 5.1 θέματος ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος.)
6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
6.1 Αποδοχή υλοποίησης του Νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος IMPRECO: IMprove the transnational PRotection of ECOsystem integrity and services – Κοινές στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της διασυνοριακής προστασίας των υπηρεσιών και της ακεραιότητας των οικοσυστημάτων, του Πλαισίου Interreg ADRION, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων ΠΚ.
6.2 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg EU «REBUS», σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων ΠΚ.
6.3  Ενημέρωση για Ευρωπαϊκά Προγράμματα, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων ΠΚ.
– (εισηγητής των αριθμ. 6.1, 6.2 & 6.3 θεμάτων ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων κ. Αλεξάκης Γιώργος).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail