Δημιουργία ειδικής ομάδας ελέγχου Περιφερειών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στη δημιουργία της ειδικής ομάδας «Επικουρικότητα και αναλογικότητα – Κάνουμε λιγότερα με αποδοτικότερο τρόπο», για να ελέγχονται τα κράτη μέλη της ΕΕ, προχώρησε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν Κλώντ Γιούνκερ, στις 14 Νοεμβρίου 2017.
Η ειδική ομάδα θα υποβάλει έκθεση στον Πρόεδρο, στις 15 Ιουλίου 2018 και θα καταρτίζει συστάσεις για την καλύτερη εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, προσδιορίζοντας τομείς της πολιτικής όπου οι εργασίες θα μπορούσαν να ανατεθούν εκ νέου περιστασιακά ή και οριστικά στα κράτη μέλη, όπως και τρόπους για την καλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail