Δεύτερο νόμισμα «Ευρώ»

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

«Το ευρώ παραμένει το δεύτερο πιο διαδεδομένο νόμισμα, αλλά ο διεθνής ρόλος του υποχώρησε ελαφρά στο 2016-2017» αναφέρεται σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
Ακόμη τονίζεται «Η χρήση του ευρώ ως νομίσματος χρηματοδότησης στις διεθνείς αγορές χρέους μειώθηκε το 2016 και στις αρχές του 2017 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ το μερίδιο του ευρώ στα συναλλαγματικά αποθέματα ανέκαμψε ελαφρώς. Αυτά είναι μερικά από τα κύρια συμπεράσματα της έκθεσης για το διεθνή ρόλο του ευρώ, η οποία εξετάζει τις εξελίξεις όσον αφορά τη χρήση του ευρώ από μη κατοίκους της ζώνης του ευρώ το 2016 και στις αρχές του 2017.
Το ευρώ παραμένει αδιαμφισβήτητη ως το δεύτερο πιο διαδεδομένο διεθνές νόμισμα σε ένα περιβάλλον όπου το ποσοστό των μη παραδοσιακών αποθεματικών νομισμάτων αυξάνεται σταδιακά», δήλωσε ο Benoit Coeuré, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ. Αυξημένη μη-οικονομικούς κινδύνους που απορρέουν ιδίως από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την αβεβαιότητα της οικονομικής πολιτικής, καθώς και τη συνεχή επίδραση των αγορών περιουσιακών στοιχείων της ΕΚΤ στις χρηματοπιστωτικές αγορές ήταν μεταξύ των κύριων εξελίξεων που επηρεάζουν το διεθνή ρόλο του ευρώ. Η διεθνής χρήση του ευρώ υποχώρησε ελαφρά στο 2016-2017, αν και όχι ομοιόμορφα. Μια εξαίρεση είναι το μερίδιο του ευρώ στα επίσημα εκμεταλλεύσεις των συναλλαγματικών αποθεμάτων, η οποία ανέκαμψε ελαφρά το 2016 19,4 έως 19,7% σε σύγκριση με την προηγούμενη εξεταζόμενη περίοδο σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες [ 1 ] . Η σταθεροποίηση του μεριδίου του ευρώ στα παγκόσμια συναλλαγματικά αποθέματα προσφέρει δειλά αποδείξεις ότι ο ρόλος της ως επίσημο κατάστημα της αξίας παρέμεινε ανθεκτική στις διάφορες κρίσεις στροβιλισμό παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές κατά την υπό εξέταση περίοδο. Το μερίδιο του ευρώ στις διεθνείς πληρωμές αυξήθηκαν επίσης.
Άλλοι δείκτες παρακολουθούνται σε αυτή την έκθεση που έδειξε ότι το μερίδιο του ευρώ ως διεθνές νόμισμα έχει μειωθεί κατά την υπό εξέταση περίοδο. Αυτό ήταν ιδιαίτερα η περίπτωση για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των διεθνών δανείων, ο κύκλος εργασιών στην αγορά συναλλάγματος και τις αποστολές των τραπεζογραμματίων ευρώ σε προορισμούς εκτός της ζώνης του ευρώ. Ομοίως, το μερίδιο του ευρώ στα εκκρεμή διεθνή χρεογράφων μειώθηκε το 2016 και παραμένει πολύ κάτω από τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Η έκθεση περιλαμβάνει τρεις ειδικές άρθρα χαρακτηριστικό. Η πρώτη θεωρεί ότι το ευρώ και τη γεωγραφία της αγοράς συναλλάγματος, εν μέσω συζητήσεων που παράγεται από Brexit σχετικά με το εάν κάποιες οικονομικές συναλλαγές σε ευρώ που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδίως στο City του Λονδίνου, θα διεξαχθεί στη ζώνη του ευρώ ή αλλού στο μέλλον. Το δεύτερο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εξετάζει τις παραβιάσεις στην σκεπαστή ισοτιμία συμφέρον, το οποίο είναι σημαντικό για το ρόλο του ευρώ ως διεθνούς χρηματοδότησης νόμισμα. Το τρίτο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποδεικνύεται με ανεπίσημες «ευρωποίηση» των δανείων και των καταθέσεων, αναφερόμενος στο φαινόμενο κατά το οποίο χρησιμοποιείται το ευρώ για να αντικαταστήσει το τοπικό νόμιμο χρήμα σε ορισμένες από τις βασικές λειτουργίες του χρήματος, το οποίο είναι ένα εξέχον χαρακτηριστικό πολλών υποψήφιας της ΕΕ και δυνάμει υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail