Δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευσης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σε 184 δήμους της χώρας σε σύνολο 325 θα αρχίσει από το 2018-19, η υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, δηλαδή η υποχρεωτική φοίτηση παιδιών ηλικίας 4 ετών, στα νηπιαγωγεία, με στόχο να εξαπλωθεί στο σύνολο των δήμων σε βάθος τριετίας. Οι δήμοι αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που υπεγράφη από τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, μετά από ομόφωνη θετική εισήγηση των τριμερών επιτροπών και των περιφερειακών διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε εφαρμογή του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018.
Να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι δήμοι που είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στην εφαρμογή του προγράμματος, έχουν δηλαδή επαρκή υποδομή για την ένταξη των παιδιών στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση – νηπιαγωγεία, είναι στην περιφέρεια, ενώ κατά πολύ μικρότερη είναι η συμμετοχή τους στην περιοχή της Αττικής.
Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας και μετά από εισήγηση της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ομόφωνη απόφαση τριμερούς επιτροπής στην οποία συμμετέχουν και οι οικείοι δήμαρχοι η εικόνα είναι εξής:
Στην περιφέρεια Κ. Μακεδονίας σε σύνολο 38 δήμων, εντάσσονται οι 15,στην περιφέρεια Αν. Μακεδονίας από τους 22 οι 15 δήμοι, στην περιφέρεια Αττικής από τους 66 οι 10 δήμοι, στην περιφέρεια Β. Αιγαίου από τους 9 οι 7 δήμοι, στην περιφέρεια Δ. Ελλάδας από τους 19 οι 13 δήμοι, στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων από τους 7 οι 6 δήμοι, στην περιφέρεια Κρήτης από τους 24 οι 18 δήμοι, στον περιφέρεια Ν. Αιγαίου από τους 34 οι 28 δήμοι, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από τους 25 οι 19 δήμοι, στην περιφέρεια Δ. Μακεδονίας από τους 12 οι 8 δήμοι, στην περιφέρεια Θεσσαλίας από τους 25 οι 16 δήμους, στην περιφέρεια Πελοποννήσου από τους 26 οι 15 δήμοι και στην περιφέρεια Ηπείρου από τους 18 οι 14 δήμοι.
Σύμφωνα με τον νόμο, η φοίτηση των νηπίων, που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής την ηλικία των 4 ετών, γίνεται υποχρεωτική σταδιακά από το ερχόμενο σχολικό έτος, κατά δήμους, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και ύστερα από εισήγηση των οικείων περιφερειακών διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η σχετική εισήγηση διατυπώνεται μετά από γνώμη της τριμερούς επιτροπής. Η τριμερής επιτροπή αποτελείται από τους οικείους διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προέδρους, τους οικείους δημάρχους και τους προέδρους των οικείων συλλόγων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως μέλη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail