Δήμος Μήλου κατά εκμετάλλευσης γεωθερμίας

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφέρειες

Να κλείσει μια και δια παντός το θέμα της εκμετάλλευσης της γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας στη Μήλο ζητά  με ομόφωνο ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου, ενώ καταδικάζει την αλαζονική συμπεριφορά των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης που αποφασίζουν χωρίς να λάβουν υπόψη τη θέση της δημοτικής αρχής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του επανήλθε στο θέμα και συζήτησε το Προκαταρκτικό Σχέδιο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), που αφορά στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς 2019-2028 και επικύρωσε προηγούμενη (2011) απόφασή του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, στο ψήφισμά του  αναφέρει:
«Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη:
τις αρνητικές συνέπειες τέτοιων εγχειρημάτων, που έχει ήδη  βιώσει ο Μηλέικος λαός,
τη συλλογικά εκφρασμένη αγανάκτησή του, που έχοντας δεινοπαθήσει στο παρελθόν από τις προσπάθειες εκμετάλλευσης της γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας, δεν δέχεται να γίνει για μια ακόμα φορά πειραματόζωο,
το αναφαίρετο δικαίωμα των Μηλίων να αποφασίζουν για τον τόπο τους και την υγεία τους,
δηλώνει για μια ακόμη φορά με τον πλέον ξεκάθαρο και  κατηγορηματικό τρόπο, το ΟΧΙ του στην εκμετάλλευση γεωθερμικού πεδίου υψηλής ενθαλπίας στο νησί μας.
Καταδικάζει την αλαζονική, απαράδεκτη και αντιδημοκρατική συμπεριφορά των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης που αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς και ζητάει να κλείσει μια και δια παντός το θέμα της εκμετάλλευσης της γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας (εθνικής σημασίας) στη Μήλο».