Γραφείο Επικοινωνίας ΙΤΕ στις Βρυξέλλες

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από 1η Νοεμβρίου 2017 εγκαινιάσθηκε το Γραφείο Επικοινωνίας στις Βρυξέλλες του Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ), με στόχο την ενημέρωση των μελών του για διεθνή και ευρωπαϊκά θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων του.
Το Γραφείο θα έχει επαφή με την Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, με Εθνικούς Εκπροσώπους των Προγραμμάτων Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και με αντίστοιχα γραφεία άλλων Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Κέντρων, με σκοπό το συντονισμό παρεμβάσεων που σχετίζονται με τις προτεραιότητες της Ελλάδας και του Ιδρύματος.