Γραπτός διαγωνισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Την ημερομηνία και τις ώρες διεξαγωγής του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Προκήρυξη 1Γ/2017 – ΦΕΚ 40/1-12-2017 και ΦΕΚ 44/2144/21-12-2017-12-2017/Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), ανακοινώνει το ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα:

ΟΜΑΔΑ Α’

(με πτυχίο Νομικής)

Ημερομηνία

διεξαγωγής

Ώρα

προσέλευσης

Ώρα

έναρξης

Μάθημα Διάρκεια

εξέτασης

Σάββατο

7/7/2018

9:00 π.μ. 10:00 π.μ. Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων 2 ώρες
 

Κυριακή

8/7/2018

 

9:00 π.μ. 10:00 π.μ. Δημοσιονομικό Δίκαιο &

Φορολογικό Δίκαιο

2 ώρες & 30’
ΟΜΑΔΑ Β’

(με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία)

Ημερομηνία

διεξαγωγής

Ώρα

προσέλευσης

Ώρα

έναρξης

Μάθημα Διάρκεια

εξέτασης

Σάββατο

7/7/2018

9:00 π.μ. 10:00 π.μ. Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων 2 ώρες
15:00 μ.μ 16:00 μ.μ Λογιστική & Ελεγκτική Επιχειρήσεων 2 ώρες & 15’

 

ΟΜΑΔΑ Γ’

(με πτυχίο Στατιστικής)

Ημερομηνία

διεξαγωγής

Ώρα

προσέλευσης

Ώρα

έναρξης

Μάθημα Διάρκεια

εξέτασης

Σάββατο

7/7/2018

9:00 π.μ. 10:00 π.μ. Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων 2 ώρες
 

Κυριακή

8/7/2018

 

15:00 μ.μ 16:00 μ.μ Περιγραφική & Επαγωγική Στατιστική 2 ώρες & 15’

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail