«Γνωρίζοντας τη Βιομηχανία μας»

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Η άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγωγικών επιχειρήσεων, τόσο του ιδιωτικού όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και τα Ερευνητικά Ιδρύματα (ΕΙ), αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για να υποστηριχθεί η καινοτομία και να μεταφερθούν στην παραγωγική διαδικασία τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτός άλλωστε ήταν και ο στόχος της πρόσκλησης «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με περισσότερα από 350 εκατομμύρια ευρώ να διανέμονται κατά 50% σε μικρομεσαίες (ΜΜΕ) και μεγάλες επιχειρήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλά ευρωπαϊκά έργα, στα οποία πάνω από το 35% των προϋπολογισμών τους κατευθύνονται σε εταίρους ευρωπαϊκές ΜΜΕ, με στόχο και εδώ την καινοτομία.
Όμως, παρά την προσπάθεια αυτή και τη δαπάνη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, η απόδοση είναι μάλλον μικρή, εκφρασμένη ως το ποσοστό ή ως το οικονομικό όφελος της εκμετάλλευσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Πιθανότατα, ένας από τους βασικούς λόγους είναι η πορεία ανάπτυξης μιας πρότασης και ενός ερευνητικού έργου, που υλοποιείται πολλές φορές χωρίς την ουσιαστική αλληλεπίδραση και την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών και των παραγωγικών φορέων. Αυτή την ανάγκη έρχεται να καλύψει η δράση του ΤΕΙ Κρήτης «Γνωρίζοντας τη Βιομηχανία μας».
Το ΤΕΙ Κρήτης, ως ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα προσανατολισμένο στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης στην παραγωγή, έχει εδώ και χρόνια καταβάλει συστηματικές προσπάθειες να αλληλεπιδράσει και να συνεργαστεί με τις παραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας. Αυτό καταγράφεται από τη συμμετοχή του σε 17 συμπράξεις που χρηματοδοτεί η ΓΓΕΤ μέσω του «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ», και την παρουσία του με τη μορφή της «παροχής υπηρεσιών» σε αρκετά ακόμα έργα της ίδιας πρόσκλησης. Με βάση τη συσσωρευμένη εμπειρία και τις παραπάνω διαπιστώσεις, έχει σχεδιαστεί η υλοποίηση μιας συστηματικής προσπάθειας διερεύνησης των δυνατοτήτων αξιοποίησης των πλούσιων ερευνητικών αποτελεσμάτων που έχουν αναπτυχθεί στο ΤΕΙ Κρήτης, αφενός στην επίλυση υφιστάμενων σημαντικών προβλημάτων των ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων και αφετέρου στη συμβολή των ερευνητικών επιτευγμάτων στην προώθηση της καινοτομίας και στον εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ.
Έτσι, μετά από δημόσια διαβούλευση με τα μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ Κρήτης, ξεκινά την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 ένας κύκλος παρουσιάσεων επιχειρήσεων τόσο του Ιδιωτικού όσο και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Στόχος είναι να παρουσιάσουν οι εταιρείες τις παραγωγικές τους δραστηριότητες, τα σχέδια τους για το μέλλον, τις ανάγκες τους και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν. Στη συνέχεια, το επιστημονικό / ερευνητικό δυναμικό του Ιδρύματος και τα στελέχη των παραγωγικών επιχειρήσεων θα συζητήσουν για να συνθέσουν ιδέες και λύσεις που θα οδηγήσουν σε κοινές ερευνητικές προτάσεις ή σε δράσεις «παροχής υπηρεσιών» ή ακόμα και σε κοινές νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες (Spin Off / Spin Out εταιρείες).
Η πρώτη επιχείρηση που θα παρευρεθεί στο ΤΕΙ Κρήτης και θα παρουσιάσει στην κοινότητα του Ιδρύματος τις δραστηριότητές της είναι η «Χαλκιαδάκης ΑΕ». Με περισσότερους από 1.200 εργαζόμενους, 40 καταστήματα σε όλη την Κρήτη και ένα κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 155 εκατομμύρια ευρώ, αποτελεί έναν από τους σημαντικούς πυλώνες τις τοπικής οικονομίας κι ένα από τα σημαντικότερα σημεία προώθησης των κρητικών προϊόντων.
Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στις 11:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων της Σχολής Διοίκησης Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο. Στην παρουσίαση είναι ευπρόσδεκτοι να παρευρεθούν ερευνητές και από άλλα ΑΕΙ ή ΕΙ της Κρήτης, ενημερώνοντας για την παρουσία τους μέσω του industry@staff.teicrete.gr. Εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δράση του ΤΕΙ Κρήτης «Γνωρίζοντας τη Βιομηχανία μας» μπορούν επίσης να καταθέσουν αίτημα στο ίδιο email.