Γερμανικές οφειλές- αποζημιώσεις

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιφέρειες

Το ζήτημα των Γερμανικών οφειλών και αποζημιώσεων έθεσε ο Δήμαρχος Λαμιέων Νίκος Σταυρογιάννης στο Γερμανό Πρέσβη Jens Plötner που βρέθηκε σήμερα στην μαρτυρική Υπάτη προκειμένου να αποδώσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής και να καταθέσει στεφάνι στο Ηρώο, μνημείο που είναι αφιερωμένο στους εκτελεσθέντες της Υπάτης στο Ολοκαύτωμα της 17ης Ιουνίου 1944.
Ο κ. Πρέσβης, αφού ξεναγήθηκε στο Πλανητάριο και στο Βυζαντινό Μουσείο της Υπάτης, κατέληξε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας, όπου ο Δήμαρχος Λαμιέων Νίκος Σταυρογιάννης είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί του επί μακρόν για όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και να του θέσει το ζήτημα των Γερμανικών οφειλών και αποζημιώσεων.
Ο Γερμανός Πρέσβης Jens Plötner μετέφερε την επίσημη Γερμανική θέση, ότι έχουμε δηλαδή διαφορετικές νομικές προσεγγίσεις, αλλά δεν αρνήθηκε την ενίσχυση της προσπάθειας επίλυσης του ακανθώδους, για τις διμερείς μας σχέσεις, ζητήματος με θεσμικούς και πολιτικούς όρους, εφαρμόζοντας τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, μεταξύ των χωρών μας που είναι εταίροι και σύμμαχοι.