Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η σύσταση Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως φορέα συντονισμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της Στρατηγικής, αποφασίσθηκε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής.