«Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία»

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου 2017 η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για τη Δράση 10.2.1. «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία».
Με αυτόν τον τρόπο δίνεται ο απαραίτητος επιπλέον χρόνος στους υποψήφιους δικαιούχους (φορείς αναπαραγωγής φυλών, Ομάδες Παραγωγών, συνεταιρισμούς) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, καθώς πλέον ξεπεράστηκαν τα τεχνικής φύσεως προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι ενδιαφερόμενοι κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΠΣΑΑ).