Γαλλικές υποτροφίες για νέους μεταδιδακτορικούς ερευνητές

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας-Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας παρέχει υποτροφίες κινητικότητας σε νέους Έλληνες μεταδιδακτορικούς ερευνητές.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αφορά τα ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στους τομείς της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας. Προτεραιότητα δίνεται στα μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου για τη καινοτομία MAZINNOV.
Οι τομείς προτεραιότητας είναι οι εξής:
– Ψηφιακές Τεχνολογίες
– Ενέργεια – Περιβάλλον
– Γεωπονία – Αγροδιατροφή
– Βιοτεχνολογίες
– Υλικά
– Διάστημα – Αεροναυπηγική
Οι υποτροφίες αυτές δίνουν στους νέους Έλληνες ερευνητές τη δυνατότητα να εργαστούν σε μια γαλλική ερευνητική ομάδα, η οποία υπάγεται σε ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, έναν ερευνητικό οργανισμό ή μια επιχείρηση.
Οι υποτροφίες πρέπει να συμβάλλουν στην έναρξη και την ενίσχυση των ελληνογαλλικών συνεργασιών όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία.
Συγκεκριμένα θα δοθεί προτεραιότητα στις ερευνητικές προτάσεις που:
– είναι ιδιαίτερα καινοτόμες στους προαναφερθέντες τομείς έρευνας
– εντάσσονται σε μια υπάρχουσα εταιρική σχέση ή στοχεύουν να καταλήξουν στη θέσπιση μιας μακρόχρονης συνεργασίας
– οδηγούν σε μια επιστημονική δημοσίευση
– προτεραιότητα θα δοθεί στους ερευνητές που υπάγονται σε οργανισμούς μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου καινοτομίας
Η υποτροφία είναι διάρκειας από 1 έως 4 μήνες και χορηγείται αποκλειστικά για το τρέχον έτος.
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 1704 ευρώ το μήνα.