«Γέφυρες επικοινωνίας»

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ ενώνει τις δυνάμεις του με το Ελληνικό Ινστιτούτο Νοηματικής Γλώσσας «Γέφυρες Επικοινωνίας» σε μία προσπάθεια ενημέρωσης στη νοηματική γλώσσα για  τον εθισμό στο Διαδίκτυο.
Συγκεκριμένα δημιούργησαν ένα βίντεο-οδηγό που απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής μέσω του οποίου γίνεται αναφορά  στην πρόληψη και την αντιμετώπιση  συμπεριφορών εξάρτησης στο διαδίκτυο. Έχει διαπιστωθεί άλλωστε και επιστημονικά (Barak & Sandovsky, 2008) ότι οι Κωφοί σπαταλούν περισσότερο χρόνο στη χρήση του Διαδικτύου από τους ακούοντες συνομήλικούς τους.
Το βίντεο έχει δημιουργηθεί στη νοηματική γλώσσα και είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας ενημέρωσης και αφύπνισης  της κοινότητας των κωφών στην Ελλάδα για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την ενασχόληση παιδιών και ενηλίκων  με τον ψηφιακό κόσμο.
Το διαδίκτυο αδιαμφισβήτητα έχει προσφέρει νέες προοπτικές σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής. Άνοιξε ένα  παράθυρο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο που μέχρι πρότινος δεν υπήρχε, έδωσε την ευκαιρία της άμεσης ενημέρωσης, της πληροφόρησης και της εναλλακτικής κοινωνικοποίησης των Κωφών, αδιαμεσολάβητα και επί ίσοις όροις με τους ακούοντες.  Οι Κωφοί χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τους ίδιους συνήθεις λόγους που το χρησιμοποιούν και οι ακούοντες: Κοινωνικοποίηση, διασκέδαση, μάθηση, εργασία. Επιπλέον, έχουν την ευκαιρία να αναπτύσσουν δεσμούς με άλλους  Κωφούς σε απομακρυσμένες περιοχές σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο «σπάζοντας» τα γεωγραφικά εμπόδια στην επικοινωνία.
Το διαδίκτυο όμως δεν παύει να κρύβει και κινδύνους για τους οποίους είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει δυνατότητα  ενημέρωσης και στα άτομα με προβλήματα ακοής. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού ξεκίνησε η συνεργασία του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ με το Ελληνικό Ινστιτούτο Νοηματικής Γλώσσας «Γέφυρες Επικοινωνίας». Μια συνεργασία που θα συνεχιστεί και στο μέλλον για την ενημέρωση της κοινότητας των Κωφών στη χώρα μας προκειμένου να μπορούν να πλοηγούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο.