Βραβείο Κοινωνίας των Πολιτών 2017

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) προκηρύσσει το Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών 2017. Φέτος, η ΕΟΚΕ θα επιβραβεύσει καινοτόμα έργα για την προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας για το μέλλον των εργασιών που αναλαμβάνονται από την κοινωνία των πολιτών, με επίκεντρο τους νέους, τους μετανάστες και άλλα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Ένα συνολικό ποσό EUR 50.000 θα χορηγηθεί σε πέντε, κατ’ ανώτατο όριο, νικητές. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 8η Σεπτεμβρίου 2017, ενώ η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2017 στις Βρυξέλλες.