«Βουλή των Εφήβων»

ΒΟΥΛΗ

Η διαδικασία συμμετοχής των μαθητών της Α´ και Β´ Λυκείου των σχολείων της Ελλάδας, της Κύπρου, των ελληνικών σχολείων του απόδημου ελληνισμού, καθώς και των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ στις δραστηριότητες για την ανάδειξη των «εφήβων βουλευτών» της ΚΒ΄ Συνόδου του προγράμματος άρχισε τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.
Οι 300 «έφηβοι βουλευτές» που θα αναδειχθούν από τη διαδικασία αυτή, θα λάβουν μέρος στις εργασίες της ΚΒ´ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι στην Αθήνα (6-10 Ιουλίου 2017).