Βοτανικό πάρκο στο Δήμο Θέρμης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Περιφέρειες

Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων στο Δήμο Θέρμης έγινε με την έγκριση της πράξης με ακρωνύμιο «CONSE-PP» στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg «Ελλάδα- ΠΓΔΜ 2014-2020».
Ο Δήμος Θέρμης και το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων συνεργάστηκαν με το Δήμο Debarca, το Φορέα Διαχείρισης και Προστασίας της περιοχής Jasen και τη Σχολή Δασοπονίας του Πανεπιστημίου Κυρίλλου και Μεθοδίου της ΠΓΔΜ και πέτυχαν την έγκριση της πρότασης, με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από ένα εκατομμύριο  (1.000.000) ευρώ. Στο Δήμο Θέρμης αντιστοιχούν περίπου τριακόσιες χιλιάδες ευρώ.
Στόχος της πρότασης είναι η προστασία της χλωρίδας της διασυνοριακής περιοχής, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία της.
Στo πλαίσιo της ευαισθητοποίησης άλλωστε, εντάσσεται και η δημιουργία πάρκου, μέσω του οποίου θα αναδειχθεί η σημασία της βιοποικιλότητας σε ένα περιαστικό χώρο.
Το βοτανικό πάρκο αναμένεται να αποτελέσει ένα χώρο καθημερινής συγκέντρωσης των περιοίκων αλλά και των επισκεπτών που θα μπορούν να περιηγηθούν ανάμεσα σε είδη της τοπικής χλωρίδας.
Παράλληλα, ο Δήμος Θέρμης θα υλοποιήσει και δυο φοιτητικούς διαγωνισμούς με επιστημονικό και καλλιτεχνικό περιεχόμενο και με θέμα τη σημασία της βιοποικιλότητας, ενώ θα εφαρμόσει και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές του Δήμου. Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 22 μήνες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail