Βελτίωση επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Ζώνης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώθηκε περαιτέρω, στην Ευρωπαϊκή ζώνη, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
Ειδικότερα από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2017, το μερίδιο των ΜΜΕ στη ζώνη του ευρώ που παρουσίαζαν υψηλότερο κύκλο εργασιών αυξήθηκε σημαντικά (καθαρό ποσοστό 27%, από 19% κατά τον προηγούμενο γύρο έρευνας). Στην Ελλάδα, ένα θετικό καθαρό ποσοστό ΜΜΕ ανακοίνωσε αύξηση του κύκλου εργασιών για πρώτη φορά από την αρχή της έρευνας το 2009 (5%, από -13%).
Ομοίως, οι θετικές τάσεις του κύκλου εργασιών αντανακλούσαν επίσης τα κέρδη, καθώς για πρώτη φορά οι ΜΜΕ στη ζώνη του ευρώ ανέφεραν, σε καθαρούς όρους, αύξηση των κερδών (5%, από 0%).
Σε καθαρούς όρους, οι ΜΜΕ εξακολούθησαν να υποδεικνύουν βελτιωμένη διαθεσιμότητα τραπεζικών δανείων (12%, αμετάβλητα) και υπεραναλήψεων (11%, από 10%). Αυτές οι βελτιώσεις ήταν επίσης εμφανείς σε χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, καθώς η Ισπανία (23%), η Πορτογαλία (22%) και η Ιρλανδία (17%) είχαν τα υψηλότερα καθαρά ποσοστά των ΜΜΕ, δείχνοντας καλύτερη διαθεσιμότητα τραπεζικών δανείων μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ. Οι ΜΜΕ απέδωσαν αυτές τις βελτιώσεις στην υψηλότερη προθυμία των τραπεζών να παράσχουν πίστωση (18%, από 16%), καθώς και στις γενικότερες οικονομικές προοπτικές (14%, από 5%). Ταυτόχρονα, το μερίδιο των ΜΜΕ που ζητούν τραπεζικό δάνειο μειώθηκε (27%, από 32%), καθώς το μεγαλύτερο μερίδιο των ΜΜΕ έδειξε επαρκείς πόρους (43%, από 39%). Το ποσοστό για τις πλήρως επιτυχημένες αιτήσεις δανείων παρέμεινε αμετάβλητο (74%), ενώ το ποσοστό απόρριψης μειώθηκε ελαφρά (5%, από 6%).
Η «Έρευνα για την Πρόσβαση στις Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεων» αναπτύχθηκε για να παράσχει αποδείξεις σχετικά με τις αλλαγές στην οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και για να τεκμηριώσει τις τάσεις στις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα εξωτερικής χρηματοδότησης. Τα αποτελέσματα αφορούν την περίοδο από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2017. Ο κύκλος αυτός διεξαγωγής πραγματοποιήθηκε μεταξύ 18 Σεπτεμβρίου και 27 Οκτωβρίου 2017. Το συνολικό μέγεθος του δείγματος στη ζώνη του ευρώ ήταν 11.202 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 10.210 (91%) είχαν λιγότερους από 250 εργαζόμενους.