Αύξηση μεριδίου ανανεώσιμων πηγών Ιαπωνίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στο 35% θα φτάσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2030 με πολιτική που θα εφαρμοστεί από μία ισχυρή ηγεσία, σύμφωνα με νέα έκθεση από το Ινστιτούτο Ενεργειακής Οικονομίας και Οικονομικής Ανάλυσης (IEEFA).
Η έκθεση αναφέρει ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης έχει ως αποτέλεσμα την πτώση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιαπωνία τα τελευταία έξι χρόνια, και η ίδια τάση αναμένεται να συνεχιστεί στο μέλλον. Επιπλέον, η βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση υποστηρίζει την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως της ηλιακής και υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.