Αύξηση κρατικών ομολόγων ΕΚΤ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Νέα αύξηση εμφάνισε το συνολικό ύψος του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), στο πλαίσιο της ποσοτικής χαλάρωσης (QE).
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΚΤ, οι αγορές κρατικών ομολόγων ανήλθαν σε 1,403 τρισ. ευρώ κατά την εβδομάδα, η οποία ολοκληρώθηκε την 3η Μαρτίου, έναντι 1,387 τρισ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα (24/02/2017).
Παράλληλα, η ΕΚΤ προέβη στην αγορά καλυμμένων ομολόγων, ύψους 213,1 δισ. ευρώ, στην αγορά ABS (Asset-backed securities), ύψους 23,5 δισ. ευρώ και στην αγορά εταιρικών ομολόγων, ύψους 68,3 δισ. ευρώ.