Αύξηση ευρωπαϊκού δανεισμού για μετανάστευση

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Αύξηση του δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε σχέδια εκτός της ΕΕ που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Ενέκρινε την απόφαση και τον κανονισμό στις 27 Φεβρουαρίου 2018, μετά από συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της εντολής της ΕΤΕπ για εξωτερικούς δανεισμούς.
Συνολικά, το όριο χρηματοδότησης βάσει εγγύησης της ΕΕ αυξάνεται κατά 5,3 δισεκ . Ευρώ . Από αυτά, 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για έργα στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, παρέχοντας μια στρατηγική απάντηση στα βασικά αίτια της μετανάστευσης.
Η απόφαση και η ρύθμιση:
• αφήστε € 3 δισ διατηρούνται σε εφεδρεία ως μέρος του προϋπολογισμού της ΕΤΕπ 30 δισ € για τις εξωτερικές δράσεις για την περίοδο 2014-20. Από αυτό, μέχρι 1,4 δισ. Ευρώ προορίζονται για έργα του δημόσιου τομέα που αντιμετωπίζουν τα βασικά αίτια της μετανάστευσης.
• παρέχουν επιπλέον 2,3 δισ. ευρώ για την περίοδο αυτή, βάσει εντολής για δανεισμό από τον ιδιωτικό τομέα για έργα που αντιμετωπίζουν τα βασικά αίτια της μετανάστευσης.
Τα σχέδια εκτός της ΕΕ αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% των συνολικών χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ.
Η απόφαση λήφθηκε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, χωρίς συζήτηση. Αυτό αποτελεί συνέχεια συμφωνίας με το Κοινοβούλιο στις 29 Νοεμβρίου 2017.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail