Αρπαγή πρώτης κατοικίας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Τη διεύρυνση του σκοπού λειτουργίας των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, προκειμένου να περιλαμβάνει, πέραν της δραστηριότητας διαχείρισης των οφειλών, και τη δυνατότητα διαχείρισης ακινήτων, προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ του Σαββάτου 13 Μαΐου 2017 στη Βουλή.
Συγκεκριμένα ορίζεται ότι οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις μπορούν να διαχειρίζονται ακίνητα υπό την προϋπόθεση ότι:
– τα ακίνητα αυτά είχαν επιβαρυνθεί με προσημειώσεις ή υποθήκες για εξασφάλιση απαιτήσεων από δάνεια ή πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί και πλέον τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον εντολέα των εταιρειών και αφετέρου τα δάνεια
– και οι πιστώσεις προς εξασφάλιση των οποίων προσημειώθηκαν ή υποθηκεύτηκαν τα ακίνητα αυτά, τα διαχειρίζονται οι εταιρίες του νόμου αυτού κατόπιν σχετικής σύμβασης με τον κύριο των απαιτήσεων.
Η διαχείριση περιλαμβάνει πράξεις διοίκησης ακινήτου, ήτοι την εκμίσθωση αυτού, τη συντήρησή του και την επίβλεψή του, οι οποίες θα πραγματοποιούνται για λογαριασμό του κυρίου του ακινήτου.