Αποτελέσματα συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών εντόκων γραμματίων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου 26 εβδομάδων: αποτελέσματα συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών.
Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 29ης Αυγούστου 2018, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 262.500.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 99,573
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail