Αποτελέσματα διάθεσης εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Κατά την δημόσια εγγραφή για τα Έντοκα Γραμμάτια 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 4 Αυγούστου 2017, υπεβλήθησαν οι παρακάτω προσφορές οι οποίες θα διατεθούν εξ’ ολοκλήρου στην τιμή της δημοπρασίας της 2ας Αυγούστου 2017.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ: 26 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: € 15.453.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 98,752

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail