Αποτελέσματα διάθεσης εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Κατά την δημόσια εγγραφή για τα Έντοκα Γραμμάτια 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 7 Απριλίου 2017, υπεβλήθησαν οι παρακάτω προσφορές οι οποίες θα διατεθούν εξ’ ολοκλήρου στην τιμή της δημοπρασίας της 5ης Απριλίου 2017.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ  26 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 11.700.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 98,521

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail