Αποτελέσματα διάθεσης εντόκων γραμμάτιων διάρκειας 13 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Κατά την δημόσια εγγραφή για τα Έντοκα Γραμμάτια 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 10 Μαρτίου 2017, υπεβλήθησαν οι παρακάτω προσφορές οι οποίες θα διατεθούν εξ’ ολοκλήρου στην τιμή της δημοπρασίας της 8ης Μαρτίου 2017.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ  13 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 9.551.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 99,322