Αποτελέσματα διάθεσης εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Στην δημόσια εγγραφή για τα Έντοκα Γραμμάτια 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 15 Ιουνίου 2018, υπεβλήθησαν οι παρακάτω προσφορές οι οποίες θα διατεθούν εξ’ ολοκλήρου στην τιμή της δημοπρασίας της 13ης  Ιουνίου 2018.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 52 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 6.057.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 98,91

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail