Αποτελέσματα διάθεσης εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Κατά την δημόσια εγγραφή για τα Έντοκα Γραμμάτια 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 4 Μαΐου 2018, υπεβλήθησαν οι παρακάτω προσφορές οι οποίες θα διατεθούν εξ’ ολοκλήρου στην τιμή της δημοπρασίας της 2ας Μαΐου 2018.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 7.420.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 99,649

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail