Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 26 εβδομάδων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1,250 δισεκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,97%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,625 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων Ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017, στις 12μ.μ.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

7 Ιουνίου 2017

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

3 Μαΐου 2017

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 1.250 875
2. Ύψος προσφορών 1.625 1.138
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,30 1,30
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 1.625 1.137,5
5. Απόδοση 2,97% 2,97%
6. Τιμή Δημοπρασίας 98,521 98,521
7. Cut – off ratio 100% 100%

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail