Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 13 εβδομάδων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,59%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.907 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,18 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων Ευρώ.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

13 εβδομάδων

 9 Μαΐου 2018

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

13 Απριλίου 2018

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 875 625
2. Ύψος προσφορών 1.907 1.755
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 2,18 2,81
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 1.137,5 812,5
5. Απόδοση 0,59% 0,79%
6. Τιμή Δημοπρασίας 99,850 99,801
7. Cut – off ratio 38% 60%

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail