Απολύσεις εκτάκτων καθηγητών

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με τα 2/3 των Εκτάκτων Καθηγητών απολυμένους ξεκινά η ακαδημαϊκή χρονιά για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, καταγγέλουν οι Σύλλογοι Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΕΠ) ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά. Όπως καταγγέλουν, ο αριθμός των νέων θέσεων για το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι σημαντικά μειωμένος σε σχέση ακόμα και με τους έκτακτους που είχε μόνο το ένα από τα δύο συγχωνευόμενα Ιδρύματα. Τα δύο ΤΕΙ (Αθήνας και Πειραιά), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 είχαν πάνω από 6.500 ώρες τις οποίες κάλυπτε το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό.
Σε ανακοίνωση υπογραμμίζεται «Φέτος οι ώρες περιορίζονται σε 2.800, όχι γιατί δεν υπάρχουν πια ανάγκες στο νέο Ίδρυμα, αλλά λόγω της ελλιπέστατης χρηματοδότησης από το υπουργείο. Τα προγράμματα σπουδών τροποποιούνται σε μια προσπάθεια διαχείρισης της κατάστασης και τα εργαστηριακά μαθήματα πρακτικά «αφαιρούνται» και μετατρέπονται σε παρουσιάσεις.
Πρέπει να τονιστεί ότι ο πρακτικός χαρακτήρας των εργαστηρίων που καταργούνται είναι τεράστια υποβάθμιση στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του νέου Πανεπιστημίου, μιας και οι απόφοιτοι του Ιδρύματος θα καλούνται να βρουν εργασία με μηδενική πρακτική γνώση πάνω στο αντικείμενο τους.
«Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των ιδρυμάτων ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά, όλοι οι εργαζόμενοι Έκτακτοι Καθηγητές που εργάζονται σε θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, καθώς και σε θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων έχουν στηρίξει επί χρόνια στο μέγιστο βαθμό την εύρυθμη και ποιοτική λειτουργία των Ιδρυμάτων», αναφέρει το ΣΕΕΠ ΤΕΙ Αθήνας στην καταγγελία του.
«Στηρίζουν την λειτουργία των Ιδρυμάτων, βρισκόμενοι σε κατάσταση ομηρίας με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ένα καθεστώς ελαστικής εργασίας, που πολλές φορές οδηγεί τους εργαζόμενους σε οικονομικά προβλήματα ή τη στέρηση βασικών δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα η Ιατροφαρμακευτική ασφάλιση και η Συνταξιοδότηση.
Παρόλα τα προβλήματα που συναντούν στην καθημερινότητα τους, έχουν συμβάλει ουσιαστικά με το επιστημονικό τους έργο στη διεξαγωγή των θεωρητικών μαθημάτων και εργαστηρίων. Να σημειώσουμε ότι τόσο για τους ίδιους όσο και για τους σπουδαστές η διαδικασία της διδασκαλίας δυσχεραίνει σημαντικά από την τραγική έλλειψη υποδομών, αιθουσών και εργαστηριακού υλικού.
Επιπλέον, οι συμβασιούχοι καθηγητές δεν υπολείπονται καθόλου σε επιστημονικές και εργαστηριακές γνώσεις του εκάστοτε τμήματος που εργάζονται, ενώ τα περισσότερα Τμήματα καλύπτουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία τις ανάγκες διδασκαλίας κατά κύριο λόγο αξιοποιώντας έκτακτους διδάσκοντες. H πλειοψηφία των εκτάκτων παρακολουθούν την εξέλιξη του κάθε επιστημονικού αντικειμένου, ακόμα και κάτω από τις αντίξοες συνθήκες που απορρέουν από μια τέτοια σχέση εργασίας.
Η λειτουργία όλων των εργαστηρίων βασίζεται στο έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό, χωρίς το οποίο, κατά παραδοχή ακόμα και των προηγούμενων Διοικήσεων των δύο Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, δεν θα είναι δυνατή η ομαλή και ποιοτική εκπαιδευτική διαδικασία. Με την ενοποίηση των δύο Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Αθήνας και Πειραιά και τη δημιουργία έτσι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό αυξήθηκαν και έγιναν πιο σύνθετες.
Η περαιτέρω υποβάθμιση των σπουδών, που θα πραγματοποιηθεί στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, λόγω των ομαδικών απολύσεων των συμβασιούχων εκπαιδευτικών είναι απόρροια της πολιτικής που εφαρμόζει και η σημερινή κυβέρνηση, ενώ ευθύνη έχουν και τα διοικητικά όργανα του νέου Ιδρύματος, για την ανοχή του στις επισφαλείς συνθήκες κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια.
Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα δεχθούμε την απόλυση κανενός μέλους του ΕΕΠ, το οποίο για δεκαετίες παλεύει καθημερινά κάτω από αντίξοες συνθήκες για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.
Απαιτούμε να προκηρυχθούν τώρα νέες θέσεις διδασκόντων, μόνιμης, σταθερής και αποκλειστικής απασχόλησης προκειμένου όλοι οι συμβασιούχοι να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς, να αφοσιωθούν στο σύνθετο διδακτικό και ερευνητικό τους έργο.
Για το λόγο αυτό απαιτούμε:
– Την μονιμοποίηση του Έκτακτου Εκπαιδευτικού προσωπικού το οποίο εργάζεται αποκλειστικά ή επιθυμεί να εργασθεί πλήρως στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Με την ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό θα μεγαλώσουν πολύ λόγω της αύξησης των εισακτέων, των μεταγραφών που θα δέχονται τα τμήματα και την ανάγκη στελέχωσης των διετών προγραμμάτων σπουδών. Επίσης εξαιτίας της συνταξιοδότησης αρκετών μελών ΔΕΠ των δύο Ιδρυμάτων και της μη προκήρυξης νέων θέσεων ΔΕΠ λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων, το μόνιμο προσωπικό των Ιδρυμάτων θα μειωθεί ακόμα περισσότερο.
– Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των αυξημένων αναγκών που έχει το νέο Ίδρυμα.
– Την άμεση απόδοση όλων των οφειλόμενων, την αύξηση του μισθού των έκτακτων διδασκόντων, με εξασφάλιση κάλυψης όλων των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων (όχι δίωρες και τετράωρες απασχολήσεις), ώστε να καλύπτονται πλήρως οι σύγχρονες ανάγκες διαβίωσης, η ανταπόκριση στο σύνθετο διδακτικό και ερευνητικό έργο.
– Ενίσχυση των υποδομών, αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων και λοιπού υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ώστε απρόσκοπτα να διεξάγεται η εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.
– Άμεση προκήρυξη νέων θέσεων διδασκόντων και λοιπού προσωπικού, ώστε να καλύπτονται πλήρως όλες ανάγκες λειτουργίας των Ιδρυμάτων.
Καλούμε τους συλλόγους Φοιτητών, ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και Διοικητικών Υπαλλήλων του Ιδρύματος να πάρουν θέση μπροστά σε αυτό το πρόβλημα.»