Αποκατάσταση ηλεκτροδότησης Λύρειου Παιδικού Ιδρύματος

ΒΟΥΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στην αγορά γεννητριών με χρηματικό ποσό που καλύπτει το ήμισυ (50%) του συνολικού κόστους τους, θα συμβάλλει η Βουλή των Ελλήνων για την αποκατάσταση ηλεκτροδότησης του Λυρείου Παιδικού Ιδρύματος.
Το ποσόν που θα διατεθεί είναι 10 εκατομμύρια ευρώ από το αποθεματικό της, στον Ειδικό Λογαριασμό που δημιουργήθηκε για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων.